Trvalé bývanie

Účel využívania domu má mimoriadne dôležitý vplyv na to, aby ste stavbu postavili skutočne dobre.  Možno si to ani neuvedomujete, ale účel používania je dôležitý nielen pre výber dispozície a veľkosti miestností, ale aj pre výber potrebných materiálov a konštrukcií.

Dom pre trvalé bývanie musí poskytnúť stabilné vnútorné prostredie, kde nebudú veľké výkyvy teploty, aj keď sa bude meniť vonkajšie počasie. Je preto vhodné vyberať materiály a konštrukcie, ktoré majú veľkú tepelnú zotrvačnosť. Takýto dom však potrebuje viac času, aby sa vyhrial, ak vypneme kúrenie. Dlhšie však vydrží teplý. V lete zase dokáže akumulovať viac tepla, a preto je menej náchylný na prehriatie a na jar a na jeseň, dokáže využiť viac slnečného žiarenia prechádzajúceho cez okná na zníženie potreby tepla na vykurovanie. 
 

Neprehliadnite:

Tepelná zotrvačnosť je vlastnosť, ktorá hovorí o tom, ako rýchlo sa budova  zohreje alebo vychladne, keď sú teploty vnútorného a vonkajšieho prostredia rozdielne. V praxi to znamená, ako rýchlo dokážeme v zime priestory vykúriť, ako dobre dokáže stavba teplotu akumulovať a ako dlho ju dokáže vo vnútornom priestore udržiavať (napríklad po vypnutí kúrenia). Samozrejme, podobný princíp platí aj pri horúcich letách, keď vnútorný priestor potrebujeme udržať v príjemných, chladnejších teplotách. Tepelná zotrvačnosť je pritom priamo výsledkom výberu materiálov a skladby konštrukcií.

Veľa sa dnes hovorí o tepelnom odpore resp. o súčinitele prechodu tepla konštrukcie U. Nájdete ho na reklamách pre okná, tehly, izolačné materiály atď. Voľba materiálov s potrebnou hodnotou U pre nízkoenergetické stavby je určite dôležitý. Správne hodnoty tepelného odporu tzv. „U“  použitých materiálov však nie sú jedinými faktormi, ktoré majú zásadný vplyv na to, ako to bude vyzerať s vnútornou teplotnou pohodou vašej stavby.

Pri rovnakej teplote vonku a vnútri nespozorujeme žiadny rozdiel medzi domami s rovnakým priemerným súčiniteľom U a rôznymi tepelnými zotrvačnosťami. Ale takéto podmienky nie sú reálne, vonkajšia teplota sa mení nielen v priebehu dňa, ale aj v priebehu roka.
Vaša plánovaná stavba by však mala na tieto neustále meniace sa teplotné podmienky správne „reagovať“. Len tak vám poskytne tepelnú pohodu i úspornú prevádzku. Práve preto je dôležité h na začiatku definovať, aký bude účel využívania vašej plánovanej stavby a správne zvoliť vhodné materiály na jej výstavbu.


 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×