Vodný tok v blízkosti alebo priamo na pozemku môže byť nielen romantickým doplnkom, ale aj zdrojom nebezpečia. Pokiaľ sa v blízkosti alebo priamo na pozemku nachádza čo i len malý potôčik, zistite si, či táto časť patrí do záplavového územia. Je dobré si taktiež overiť, či v minulosti došlo k záplavám alebo problémom s podmáčaním pozemku.

Čo urobiť ako prvé?
Dobre si pri prehliadke pozemku všimnite, či je samotný vodný tok udržiavaný v čistote a zamerajte sa najmä na tieto fakty:
  • či je potok vyčistený od drevín a krovísk, respektive či je koryto potoka pravidelne udržiavané
  • či v smere nad, ale hlavne pod pozemkom nie sú prekážky, ktoré by mohli viesť ku vzniku alebo pretečeniu  prípadnej záplavovej vlny
  • či neobjavíte miesta v blízkosti pozemku, kde došlo alebo by mohlo dôjsť  ku zosunutiu brehov potoka
Ak  zistíte, že váš pozemok môže mať problém so spomenutými rizikami, buďte pri ďalšom postupe nanajvýš opatrní a radšej sa poraďte s odborníkmi.
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×