Notice (8): Undefined variable: headerType [APP/View/Layouts/default.ctp, line 113]
Notice (1024): Element Not Found: Elements/dobrestavat/.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 413]

Čo je dobre stavať content

5 základných pravidiel

1. Dobre stavať= 2x meraj a raz strihaj

Cieľom dobrej výstavby je postaviť či zrekonštruovať stavbu čo najrýchlejšie a bez zbytočných dodatočných nákladov. To znamená, že dokončená stavba nás po niekoľkých mesiacoch užívania neprekvapí neočakávanými nedostatkami. Pretože každá  „prerábka“ a potrebná úprava znamená nielen zbytočné mrhanie financiami, ktoré boli vynaložené do pôvodných prác, ale častokrát vyústi aj do časovo a finančne podstatne náročnejšieho, doplnkového riešenia.

2. Dobre stavať = nehnuteľnosť podľa mojich predstáv a možností

Výsledná stavba spĺňa moje predstavy  a plne zodpovedá mojim potrebám a možnostiam.  Stavba obsahuje všetko, čo potrebujem a nič ma v užívaní nehnuteľnosti neobmedzuje. Nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy priestorov. Na druhej strane, stavba zároveň nemá zbytočné riešenia, ktoré reálne vôbec nevyužívam alebo využívam len neefektívne.  Dobre stavať znamená, že moje finančné prostriedky sú vynaložené s rozumom.

3. Dobre stavať = v súlade s  účelom  používania stavby 

Stavba, konštrukcia a zvolené materiály  zohľadňujú účel ďalšieho využívania stavby. Je potrebné si uvedomiť, že účel a predpokladaný čas užívania stavby priamo ovplyvňuje  typ volených materiálov i celkový charakter stavby. Iné materiály sú volené pre trvalo obývaný dom, ktorý musí dosahovať  potrebné parametre postupnej tepelnej akumulácie tepla a jeho tepelnej zotrvačnosti. Naopak, od  víkendovej chaty sa očakáva rýchly nástup tepelnej pohody pri vykurovaní, no tepelná zotrvačnosť nie je prioritou. Včasné definovanie použitia stavby je preto kľúčovým rozhodnutím, ktoré môže predísť zbytočným sklamaniam. 

4. Dobre stavať = symbióza so životným prostredím 

Stavba je navrhnutá s ohľadom na  možnosti  konkrétnej lokality a plne využíva jej špecifiká, aj s ohľadom na alternatívne prírodné zdroje.  Samotný proces výstavby, spolu s výberom materiálov, konštrukcií a technických zariadení, je volený s ohľadom na životné prostredie. V čo najväčšej miere sa využívajú materiály a konštrukcie, ktoré sú recyklované alebo recyklovateľné.

5. Dobre stavať = zdravo, hospodárne a pohodlne bývať

Stavba  je postavená nielen hospodárne, ale má následne aj hospodárnu prevádzku, užívateľský komfort a jednoduchú obsluhu. Stavba sa užívateľovi ľahko a jednoducho ovláda a udržiava. Prevádzkové náklady zodpovedajú možnostiam užívateľov, sú ohľaduplné ku životnému prostrediu a produkujú čo najmenej odpadov.


 
Notice (8): Undefined variable: partnersFooter [APP/View/Layouts/default.ctp, line 120]

required parameter $partnersFooter not set (appCotroller->setupFooterPartners())

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×