Základom pre úspešný koncept a následný projekt budovy je takzvané integrované plánovanie a koordinovaná spolupráca  tímu špecialistov, a to hneď od „prvej čiarky výkresu“.

Proces správneho plánovania by sme mohli zhrnúť do týchto základných bodov:

Definovanie predstáv a tímová spolupráca odborníkov

Integrované navrhovanie

spolupracuje vždy kompletný team

spolupráca od začiatku naplno

 

Tradičné navrhovanie

konkrétni odborníci sú prizývaní len v nevyhnutnom momente

v počiatočnom štádiu menej spolupráce

 

Mali by ste brať do úvahy fakt, že investícia do bývania je jednou z najväčších investícií vo vašom živote a ako taká by mala v maximálnej miere spĺňať vaše očakávania. Je preto dôležité, aby ste pri plánovaní výstavby alebo rekonštrukcie stavby definovali svoje predstavy a očakávania čo najpresnejšie a zároveň od začiatku plánovacieho procesu konzultovali svoje predstavy s tímom špecialistov, ktorí budú navzájom spolupracovať ako jeden tím- jednotliví členovia projekčného tímu pracujú spoločne a rozhodnutia sa robia s ohľadom na všetky časti projektu súčasne.

Pýtate sa, prečo by ste mali konzultovať stavbu s tímom špecialistov?
Každý profesionál je špecialistom vo svojom vlastnom odbore, a práve preto je schopný ponúknuť čo najlepšie a najefektívnejšie riešenia v danej oblasti. Verte, že jediný, naslovovzatý odborník vám nebude môcť rovnako dobre poradiť v každej z oblastí.

Časové plánovanie

Integrované navrhovanie

rozhodnutia robia všetci spoločne 

prehodnocovanie riešení

 

Tradičné navrhovanie

rozhodnutia robia jednotlivci / malé skupiny

vývoj jedného riešenia

 

Vyhraďte si na plánovanie dostatok času a neuponáhľajte tento proces. V úvodnej faze plánovania máte veľkú flexibilitu na rôznorodé riešenia, no každý krok späť už v rozbehnutej realizácii celý proces nielen spomalí, ale aj predraží. Navyše, projekčné zmeny zapracované v neskoršej fáze projektu zvyšujú nielen investičné náklady, ale na druhej strane je zároveň znížený počet možných zmien (pri realizácii projektu už nemožno meniť určité časti projektu).

Zároveň, pri včasnom a spoločnom plánovaní sa vylúči možný komunikačný šum, ktorý môže vzniknúť zo vzájomného nepochopenia sa. Prípadné nedorozumenia sa tak môžu zachytiť už na začiatku a neovplyvní sa tak negatívne ďalšie plánovanie.

Integrované navrhovanie

riešenie celého systému

umožňuje plnú optimalizáciu

 

Tradičné navrhovanie

riešenie podsystémov jednotlivo

obmedzená možnosť optimalizácie

 

Každé plánovanie a tvorba projektu sú špecifickým procesom. Do úvahy je potrebné brať súčasne viacero faktorov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Či už ide o individuálne predstavy investora, charakter terénu, možnosti danej lokality či financie potrebné na realizáciu projektu- všetky spomínané oblasti môžu v konečnom dôsledku modifikovať pôvodné predstavy o stavbe či rekonštrukcii.

Štandardným postupom integrovaného plánovania je práve maximálna flexibilita projektu a ponúkaných riešení. Tím odborníkov v prvej fáze navrhovania ponúkne aspoň dve alebo tri alternatívy koncepcie stavby, ktoré sú následne preverené simuláciou efektívnosti riešenia s využitím špeciálnych softvérov. Až po tomto otestovaní sa pre vás vyberie to najlepšie riešenie.

Efektivita výstavby

Integrované navrhovanie

výstavba je výsledkom všetkých synergií, je efektívna

žiadne neočakávané náklady

 

Tradičné navrhovanie

stavba bez potrebnej synergie, vyžaduje doplnkové úpravy

Nároky na dodatočný čas a financie

 

Čas investovaný do profesionálnej prípravy projektu sa vám vráti pri samotnej realizácii stavby. Tým, že projekt bude komplexne riešiť maximálne využitie denného osvetlenia, ktoré sa jednoducho dosiahne vhodným návrhom orientácie a konfigurácie budovy voči pozemku, a zároveň projekt zohľadní potrebné množstvo, typ a umiestnenie presklenia docielite to, že vám dokončená stavba neprinesie žiadne nečakané prekvapenia s nutnosťou dodatočných úprav.

Samozrejmosťou je optimalizované riešenie potrieb vykurovania, chladenia a s tým spojené efektívne opláštenie budovy- efektívna výstavba tak znamená aj to, že nebudete investovať do zbytočných riešení, ktoré vám vzhľadom na lokalitu a umiestnenie stavby voči pozemku neprinesú želaný efekt a ani návratnosť vstupnej investície.

Nemôže sa vám tak nikdy stať, že z naoko dobrého katalógového projektu sa vám na vašom pozemku vykľuje nepodarok, ktorý ste „takto vlastne nikdy nechceli“..

Celková úspora a udržateľnosť

Integrované navrhovanie

zvažuje cenu celého životného cyklu budovy

rieši efektívne a ekologické užívanie budovy

 

Tradičné navrhovanie

zvažuje najmä vstupné náklady

končí kolaudáciou

 

Základným cieľom je vytvorenie celkovej užívateľskej pohody pri bývaní v takejto stavbe. Okrem iného to v projekte stavby zahŕňa riešenie tzv. aktivneho systémubudovy- maximálne využitie solárnych a iných obnoviteľných technológií. Použitie kvalitných systémov na vykurovanie, klimatizáciu, ohrev vody či vetranie a filtráciu vzduchu je taktiež kľúčové. Znamená to okrem iného postaviť budovu tak, aby bola pri jej užívaní zachovaná kvalita a množstvo vnútorného vzduchu, a aby stavba disponovala správnou  intenzitou osvetlenia priestorov, mala potrebné akustické parametre a samozrejme, tepelnú pohodu vnútorných priestorov.

 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×