BREEAM

skratka z anglického "Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology" je nezávislý britský certifikačný systém zelených budov vyvinutý spoločnosťou Building Research Establishment (BRE)

čítaj viac
Domová čistiareň odpadových vôd

zariadenie slúžiace na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, preto je vhodná pre použitie v rodinnom dome.

čítaj viac
Energetická hospodárnosť

znížená potreba energie a využitie obnoviteľných zdrojov

čítaj viac
Integrované navrhovanie/ plánovanie

Je ho možné definovať aj ako spôsob prístupu k navrhovaniu budov, pri ktorom pracujú všetky profesie spoločne, v synergii, od „prvej čiarky výkresu“

čítaj viac
LEED

skratka anglického "Leadership in Energy & Environmental Design" je nezávislý americký certifikačný systém zelených budov vyvinutý Americkou radou pre zelené budovy (USGBC)

čítaj viac
Primárna energia

je množstvo energie potrebné pri normalizovanom používaní budovy

čítaj viac
Sivá voda

odpadová voda z kúpeľní, spŕch, vaní, umývadiel, pračiek, umývačiek riadu a drvičov odpadu

čítaj viac
Syndróm chorých budov

z anglického "Sick building syndrome (SBS)" sa používa na popis situácií, kedy užívatelia budov zažívajú akútne účinky na ich zdravie a komfort, ktoré sa spájajú s pobytom v budovách bez určenia konkrétnej choroby alebo inej príčíny

čítaj viac
Udržateľná výstavba

spočíva v hodnotení nárokov budovy na jej výrobu, prevádzku a aj jej zbúranie a likvidáciu vzniknutého odpadu-znižovania environmentálneho zaťaženia v súvislosti s budovami

čítaj viac
Udržateľnosť

zodpovedné konanie v súčasnosti, ktoré negatívne neovplyvňuje budúce generácie

čítaj viac
Vegetačná koreňová čistiareň odpadových vôd (VKČOV)

plytké fóliové jazierko so zasadenými trstinovými rastlinkami

čítaj viac
Zelená budova

nazývaná aj udržateľná budova je stavba, pri ktorej návrhu, výstavbe a prevádzke boli použité princípy výstavby a prevádzky, ktoré sú definované v hodnotiacich certifikačných systémoch zelených budov

čítaj viac
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×