BREEAM

BREEAM

BREEAM - skratka z anglického "Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology" je nezávislý britský certifikačný systém zelených budov vyvinutý spoločnosťou Building Research Establishment (BRE). Je svetovo najstarším hodnotiacim systémom zelených budov. Hodnotí a poskytuje stratégie v oblasti hospodárenia budov so zdrojmi (voda, energia, materiály) a dopad budov na životné prostredie a zdravie človeka od výstavby až po ich prevádzku. Pri certifikácii BREEAM budova môže dosiahnuť nasledujúce stupne (od najnižšieho) "pass", "very good", "excellent", "outstanding".

Viac informácií tu (www.breeam.org)

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×