Energetická hospodárnosť

Energetická hospodárnosť

Prioritným dôvodom zlepšovania tepelno-technických vlastností budovy je potreba zmenšovať tepelné straty budov cez obvodové konštrukcie, znižovať spotrebu tepla na vykurovanie budov a vy­užívať obnoviteľné zdroje energie.
Dnes má tento trend navrhovania budov so zníženou potrebou energie víziu v „budove s takmer nulovou spotrebou energie“ a znamená budovu s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou. Požadované takmer nulové alebo veľmi malé množstvo potrebnej energie by sa malo vo významnej miere pokryť energiou z obnoviteľných zdrojov vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na mieste alebo v blízkosti budovy. Na budovu sa tak už nedá pozerať len ako na spotrebič, ale zároveň sa stáva aj zdrojom odvádzanej energie. S týmto priamo súvisí termín "primárna energia"

 

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×