Integrované navrhovanie/ plánovanie

Integrované navrhovanie/ plánovanie

Integrované navrhovanie/ plánovanie (známe aj ako integrované plánovanie. Integrovandizajn alebo integrované projektovanie z amerického integrated design/Integrated project delivery) má mnostvo definícií. Je ho moné definovaaj ako spôsob prístupu k navrhovaniu budov, pri ktorom pracujú vetky profesie spolone, v synergii, od „prvej iarky vkresu“ (tzv. poiatonej/konceptuálnej fázy projektu) 

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×