LEED

LEED

LEED - skratka anglického "Leadership in Energy & Environmental Design" je nezávislý americký certifikačný systém zelených budov vyvinutý Americkou radou pre zelené budovy (USGBC). Hodnotí a poskytuje stratégie v oblasti hospodárenia a výber zdrojov (voda, energia, materiály) a dopad budov na životné prostredie a zdravie človeka od výstavby až po ich prevádzku. Pri certifikácii LEED budova môže dosiahnuť nasledujúce stupne (od najnižšieho) "certified", "silver", "gold", "platinum".

Viac informácií tu (www.usgbc.org/leed)

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×