Primárna energia

Primárna energia

Primárna energia je množstvo energie z neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, ktoré je potrebné na výrobu energie na pokrytie energetickej potreby v budove. Je vyjadrená v kWh na 1 m2 podlahovej plochy. Investorovi povie, ako kvalitne je navrhnutý jeho dom a koľko prírodných zdrojov potrebuje na svoju prevádzku 

Primárna energia sa vypočíta z dodanej a odvádzanej energie pre každý energetický spotrebič.
 

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×