Syndróm chorých budov

Syndróm chorých budov

Syndróm chorých budov - z anglického "Sick building syndrome (SBS)" sa používa na popis situácií, kedy užívatelia budov zažívajú akútne účinky na ich zdravie a komfort, ktoré sa spájajú s pobytom v budovách bez určenia konkrétnej choroby alebo inej príčíny ťažkostí. (Možno ľudskejší preklad by bol: popis situácií v súvislosti s pobytom v budovách, ktoré majú za následok negatívny účinok vnútorného prostredia budov na zdravie a komfort ich užívateľov)

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×