Udržateľná výstavba

Udržateľná výstavba Udržateľná výstavba Spočíva v hodnotení nárokov budovy na jej výrobu, prevádzku  a aj jej zbúranie a likvidáciu vzniknutého odpadu-znižovania environmentálneho zaťaženia v súvislosti s budovami. Spoločným znakom by mal byť súlad so všeobecne formulovanými požiadavkami udržateľnosti, kde môžme okrem kvalitného životného prostredia a nízkej produkcie škodlivín zaradiť aj sociálne a ekonomické otázky.

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×