Udržateľnosť

Udržateľnosť

Udržateľnosť  môžeme voľne preložiť ako schopnosť uspokojovať dnešné potreby bez toho, aby to bolo na úkor uspokojovania budúcich potrieb.     
Cieľom je nekonať tak, aby naša súčasná činnosť bola na na úkor budúcich generácií. Daný systém (najmä ekologický, sociálny, ekonomický) alebo určité jeho vlastnosti tak môžeme dlhodobejšie zachovať, najmä v prospech budúcich generácií. Podstatné vlastnosti a stav zostanú a zároveň môžu byť recyklovateľné.

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×