Neexistuje zlý pozemok, len zle využitý pozemok a stavba, ktorá nerešpektuje jeho danosti. Je preto dobré uvedomiť si hneď na začiatku, čo sú prednosti a slabé stránky daného pozemku a toto všetko zohľadniť pri výberu typu stavby, jej umiestnenia, tvaru a jej základného vnútorného členenia. Zdanlivé slabé stránky pozemku či lokality sa šikovným návrhom dajú premeniť na jeho skutočné prednosti.

Či bude váš dom poschodový alebo prízemný, závisí nielen od vašich predstáv o jeho veľkosti, ale aj od veľkosti samotného pozemku. V územných plánoch je častokrát predpísané maximálne percento zastavanosti pozemku. Je preto dobré a rozumné zistiť si požiadavky územného plánu ešte pred výberom konkrétneho pozemku. V prípade že pozemok už máte, si bezpodmienečne overte územný plán v danej oblasti, a to ešte pred prvými úvahami o veľkosti a tvare domu. Ušetríte si neskoršie sklamanie, stratu času a zbytočné náklady. 
 
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×