Viacgeneračná rodina má svoje špecifiká. Iné potreby a očakávania majú samotní partneri, iné viacgeneračná rodina so seniormi, či rodina s malými deťmi. Zloženie vašej domácnosti a jej potreby by sa mali zohľadniť nielen pri skladbe základného priestorového členenia obytného priestoru, ale aj pri výbere šírky komunikačných otvorov (napr.potrebná šírka miestností pre čiastočne imobilných členov domácnosti). Samozrejmosťou by malo byť zváženie sklonu a strmosti schodiska, veľkosť kúpeľne, jej vybavenie a pod. V prípade viacgeneračnej rodiny so seniormi je potrebné myslieť na bezbariérovosť  a zároveň plánovať stavbu tak, aby mali seniori svoj vlastný priestor v čo najkľudnejšej zóne domu.

V prípade rodiny s malými deťmi nezabúdajte na to, že aj pri hraní ich potrebujete mať na očiach, no zároveň potrebujete vytvoriť bariéry, aby sa nedostali tam, kde si ľahko môžu ublížiť.
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×