Notice (8): Undefined variable: headerType [APP/View/Layouts/default.ctp, line 113]
Notice (1024): Element Not Found: Elements/dobrestavat/.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 413]

Zelene budovy content

Zelené budovy


Dobre stavať = stavať zelený dom 


Termín tzv. „zelený dom“ je dnes označením šetrných budov v tom najširšom zmysle slova. Šetrných k životnému prostrediu, šetrných k peňaženke stavebníkov a obyvateľov a šetrných ku zdraviu všetkých, ktorí v nich pobývajú. Sú to budovy stavané s rozumom. Musia spĺňať prísne ekologické, ekonomické a prevádzkové štandardy, čo sa dá dosiahnuť len komplexným prístupom k výstavbe. Systém „od kolísky až po hrob“ predstavuje prísny výber pozemkov, materiálov, technických zariadení ako i konštrukčných a prevádzkových postupov  vedúcich k nielen nízkej spotrebe energie, ale aj k zdravému a hospodárnemu bývaniu.

Súčasťou vysokých kritérií na takéto stavby je požiadavka  na energetickú hospodárnosť budovy. Nie je to jediné kritérium, ale je veľmi dôležité. Popri energetickej hospodárnosti treba dbať aj na kvalitu vnútorného prostredia, na výber materiálov, prvkov, konštrukcií a technických zariadení ako i spotrebného materiálu na jej prevádzku a na samotný spôsob jej výstavby, prevádzky a jej prípadnej likvidácie. To všetko má vplyv ako budova zaťaží životné prostredie počas celej jej životnosti.

V perspektíve rastúcich cien za energie by mala byť nízka spotreba energie jednou z rozhodujúcich požiadaviek na výstavbu rodinného domu. Šetrenie energií má význam aj pre znižovanie emisií skleníkových plynov a ochranu životného prostredia. Mieru splnenia tejto požiadavky v súčasnosti jednoducho vyjadruje energetická trieda, ktorá je výsledkom hodnotenia budovy podľa platných predpisov. Je uvedená v energetickom certifikáte.

 


 

 
 
Notice (8): Undefined variable: partnersFooter [APP/View/Layouts/default.ctp, line 120]

required parameter $partnersFooter not set (appCotroller->setupFooterPartners())

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×